Monday, March 18, 2013

6 வது சங்க சரிபார்ப்பு தேர்தலில் SNATTA அமைப்பு NFTE -க்கு ஆதரவளிப்பது என முடிவு செய்துள்ளது. இரண்டு சங்கங்களுகிடையே இதற்கான உடன்பாடு 17-03-2013 அன்று கையெழுத்தானது. 

NFTE -க்கு ஆதரவளிக்கும் இளம் தோழர்களை வரவேற்கிறோம். வாருங்கள் தோழர்களே இணைந்து பணியாற்றி NFTE சங்கத்தை முதன்மை அங்கீகார சங்கமாக்குவோம்! இழந்தவற்றை மீட்க புதிய பாதை அமைப்போம்!

No comments: