Tuesday, June 3, 2014

முக்கிய 9 கோரிக்கைகள் மீது உடனடி கவனம் செலுத்தக்கோரி புதிய அமைச்சரிடம் அனைத்து சங்கங்களின் சார்பாக கோரிக்கை மனு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

No comments: