Friday, May 25, 2012

வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் !

27-05-2012அன்று TTA தேர்வு எழுதும் அனைத்து தோழர் தோழியர்களுக்கும், 
அத்தேர்வில் வெற்றி பெறNFTE TRICHY வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறது!

No comments: