Friday, November 21, 2014

ERP அமலாக்கம்! - வங்கி கணக்கு சரிபார்ப்பு!!

"NEFT Transaction with reference number SSA112225770 for Rs.10 has been credited on 19-11-2014 at 14:26 - Union Bank. " என ஒரு SMS செய்தி அனைத்து ஊழியர் செல்பேசிக்கும் வந்திருக்கிறதா? என சரிபார்க்கவும். 
அல்லது 
சம்பளம் பெரும் வங்கி கணக்கில் Rs .10 போடப்பட்டுள்ளதா - என்பதை பார்க்கவும்.

இரண்டும் இல்லை என்றால்,  உடனே AO Drawals, அவகளிடம் தெரிவிக்கவும். 

கிளை செயலர்கள் இத்தகவலை அனைத்து உறுபினர்களிடமும் தெரிவிக்கவும்.

No comments: