Tuesday, April 7, 2015

ஒப்பந்த ஊழியர் விலைவாசி புள்ளி (VDA) உயர்வு!

01-04-2015 முதல் பஞ்சப்படி -(VDA) உயர்த்தப் பட்டுள்ளது . 

 திருச்சி நகருக்கு ரூ. 140 ஆகவும், மற்ற ஊர்களுக்கு 113/- ஆக  உயர்த்தப் பட்டுள்ளது 


No comments: