Thursday, September 3, 2015
செப்டம்பர் - 2 பொது வேலை நிறுத்தத்தில் தங்களது உணர்வுபூர்வமான பங்களிப்புடன் கலந்துகொண்ட அனைத்து தோழர் தோழியர்களுக்கும் புரட்சிகரமான வாழ்த்துக்களையும், நன்றியையும் தெரிவிக்கின்றோம்.

No comments: