Monday, March 14, 2016

200-ல் 50!

நமது Service SIM -ல் நமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 200 இலவச அழைப்புகளில், இனி ரூ. 50 க்கு தனியார் தொலைபேசிக்கும் பேசலாம். அனைத்து சங்க போராட்ட கோரிக்கைகளில் ஒன்று இன்று நிறைவேறியுள்ளது. தொடர்ச்சியாக இப்பிரச்சனையில் அழுத்தம் கொடுத்து நிறைவேற்றிய நமது அகிலஇந்திய தலைமைக்கு நன்றி!

No comments: