Friday, March 19, 2010

JAO தேர்வில் வெற்றி பெற்ற அனைவருக்கும் திருச்சி மாவட்ட சங்கத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுதல்களையும் தெரிவிகின்றோம்.

No comments: